1.  MMRV: BEKE, TIGDAS, TIGDAS-HANGIN, AT BULUTONG

Naisipan ng mga doctor na pagsamahin na lamang ang MMR at VZV na kung saan isang turukan na laman ang nangyayari para sa bakuna ng beke, tigdas, tigdas hangin at bulutong. Dahil ayaw ng mga bata ang magpabakuna sa kaisipang mas@kit ito para sa kanila.
2. VZV: BAKUNA SA BULUTONG
Pamilyar na sa lahat ang bulutong dahil isa itong nakakahawang sakit at kapag siya ay naturukan ng bakuna sa bulutong ay posibleng hindi na magkaroon pa nito ang mga bata. Gaya ng MMR, dalawang beses rin ito itinuturok sa braso ng may parehong pagkakataon.
3. MMR: BAKUNA SA BEKE, TIGDAS, AT TIGDAS-HANGIN
Ito ay tinuturok sa braso ng dalawang beses upang hindi mahawa sa s4kit na beke, tigdas o tigdas hangin.
  •  Unang beses: unang kaarawan o 1 taong gulang
  • Pangalawa: 4-6 na taong gulang
4.  HPV VACCINE: PARA SA MGA DALAGA
Ang HPV ay isang uri ng virus na nagbubunga ng kulugo o warts sa mga dalaga na maaari ring pagmulan ng k*ns3r sa cervix. Itinuturok ito sa braso ng tatlong beses.
  • Unang beses: 10 hanggang 18 taong gulang
  • Pangalawa: Isang buwan matapos ang unang bakuna
  • Pangatlo: Limang buwan matapos ang ikalawang bakuna
5. HEPATITIS A VACCINE: BAKUNA SA HEPA A
Nakukuha ang hepatitis A sa kinakain ng bata at kahit hindi naman ito kasing lala ng hepatitis B nagdudulot pa rin ito ng paninilaw ng balat sa mga bata.
  • Unang beses: unang kaarawan o 1 taong gulang
  • Pangalawa: 6-12 na buwan matapos ang unang beses
IMPORTANTE: Siguraduhing may listahan kayo ng inyong mga pagpapabakuna para maiwasan ang pagkadoble ng turok. Importanteng lisensyado ang inyong doktor at malinis ang pasilidad ng inyong pinagpapabakunahan upang malayo sa kapahamakan ang inyong anak. Huwag alalahanin ang mga gastusin para rito dahil maaari itong makuha sa pinakamalapit na health center ng mura o libre mula sa gobyerno.

 

Got a story for us? Need to tell us about something amazing you've seen or done? Want us to investigate something? Get in touch!
Email receive.latestnews@gmail.com, and you could even earn money for your stories or tips.