Ang sikat ng araw ay siyang nagbibigay sa ating nga magandang bitamina sa ating katawan. Subalit alam niyo ba na ang sobrang pagbabad sa ilalim ng araw ay masama sa ating kalusugan dahil sa ultraviolet radiation na maaaring makaapekto sa ating katawan

Ang ultraviolet radiation o UV, ay isang uri ito ng ilaw na nagmumula sa araw na tumatama sa mundo. Ang init ng araw ay kinakailangan ng maraming nilalang dito sa mundo upang mabuhay. Ang katamtamang dami nito ay mahalaga para sa ating kalusugan. Ngunit kung mapapasobra ito, ay maaari itong magdulot ng panganib sa kalusugan ng balat, mata, at resistensya ng katawan.

 

Sa mga tao at hayop, ang sinag ng araw ay tumutulong sa ilang paggana sa katawan gaya ng maayos na sirkulasyon ng dugo at produksyon ng Vitamin D sa katawan na kinakailangan naman sa pagbuo ng mga buto at pagpapalakas ng resistensya ng katawan.
Ang matagal na pagkakalantad ng balat sa UV mula sa araw ay maaaring humantong sa ilang mas seryosong karamdaman sa balat gaya ng sumusunod:
1. Sunburn
Ang pinakakaraniwang kondisyon na makukuha mula sa pagbababad ng matagal sa ilalim ng init ng araw ay ang sunburn. Masusunog ang pang-ibabaw na patong ng ating balat, habang ang mga cells naman na nasa ilalim ay napipinsala. Kaya’t karaniwan itong nakukuha tuwing summer dahil sa nabababad ang ating katawan sa matinding sikat ng araw.
 2. Sensitibo na balat
Ang kondisyon ng pagiging senistibo sa sinag ng araw ay kadalasang epekto ng ilang mga gamot na iniinom. Ang mga taong dumadanas ng ganitong kondisyon ay may mas mataas na panganib ng pagkakasunog ng balat o sunburn, At malalang allergic reaction mula sa araw.

 

 3. Pangungulubot ng balat
Ang matagal at madalas na pagkababad sa araw ay maaaring humantong sa mabilis na pangungulubot ng balat. Dahil sa pagkawala ng elastisidad ng balat na mas pinalalala ng madalas na pagkaexpose sa ultraviolet rays.
4. K*ns3r sa balat
Isa sa mga tinuturong dahilan ng pagkakaroon ng iba’t ibang uri ng k*ns3r sa balat ay ang pagkakalantad nang matagal sa UV rays ng araw. Ang s@kit na ito ay maaaring makamatay kung mapapabayaan.
 5. Katarata
Ang kondisyon ng katarata ay ang panlalabo ng paningin dahil sa pagkakaroon ng mala-ulap na harang sa lente ng mata. Sinasabing ito daw ay maaaring maranasan ng lahat, ngunit mas lalong pinalalala ito ng pagkakalantad ng mata nang matagal sa UV rays mula sa araw.

 

Got a story for us? Need to tell us about something amazing you've seen or done? Want us to investigate something? Get in touch!
Email receive.latestnews@gmail.com, and you could even earn money for your stories or tips.